ECShop H5微商城
ECShop APP商城
ECshop4.0商业授权
ECShop源码全能套餐
ECMall全能套餐(含主机)
ECMall3.0功能定制
ECShop商城小程序
ECShop二开定制
ECShop授权套餐
ECShop装修市场
ECMall基础套餐(PC+H5)
ECMall3.0商业授权
返回列表 发帖

[共享] 如何让销售排行TOP10的产品名称显示指定长度

请教高手,我默认设置商品名称长度设置是7,但是希望销售排行榜那里的产品名称长度显示10个左右字符,如何实现?
请各位大哥不吝赐教才是,小弟在此谢过了
ECShop下载                             ECShop4.0商业授权

感谢楼主分享自己的解决方案,好人一生平安

TOP

真不错,感谢分享啊,以后肯定可以用到的。

TOP

后台设置,产品标题长度
ECShop下载                             ECShop4.0商业授权

TOP

正好用上了

TOP

很好很强大、留着备用。留个脚印
ECShop下载                             ECShop4.0商业授权

TOP

留个脚印,备用

TOP

收藏!收藏!收藏!收藏!收藏!
ECShop下载                             ECShop4.0商业授权

TOP

这个,应该就是直接限制他的长度吧
ECShop下载                             ECShop4.0商业授权

TOP

留下脚印 以后备用

TOP

留下脚步

TOP

备用,备用
ECShop下载                             ECShop4.0商业授权

TOP

支持一下 学习
ECShop下载                             ECShop4.0商业授权

TOP

不错不错
ECShop下载                             ECShop4.0商业授权

TOP

支持 一下呀
ECShop下载                             ECShop4.0商业授权

TOP

返回列表