ECShop H5微商城
ECShop APP商城
ECshop4.0商业授权
ECShop源码全能套餐
ECMall全能套餐(含主机)
ECMall3.0功能定制
ECShop商城小程序
ECShop二开定制
ECShop授权套餐
ECShop装修市场
ECMall基础套餐(PC+H5)
ECMall3.0商业授权
返回列表 发帖

[共享] 市场决定我们现在只接受模板定制客户了,不再销售模板。

本帖最后由 云目录网站建设 于 2014-10-16 10:57 编辑

现在淘宝上面的模板1-不等的价格,让云目录的模板销售市场越来越难以生存,所以云目录决定不再销售模板,只接受模板定制,欢迎各位前来咨询。QQ:426939384
ECShop下载                             ECShop4.0商业授权

我们有多个客服案例。
ECShop下载                             ECShop4.0商业授权

TOP

你的网站做得不错

TOP

定制一套模板多少钱啊。

TOP

返回列表